Lopez Holdings

 

The official monthly newsletter of the Lopez Group of Companies. You will need Adobe Acrobat Reader to read the Newsletters. Click here to download the latest Adobe Acrobat Reader.

You will need Adobe Acrobat Reader to read the Newsletters. Click here to download the latest Adobe Acrobat Reader.

Lopezlink-Oct2004 October 2004 Lakad mo, pangarap ko Tintayang may 6,000 katao ang dumagsa sa National Heroes Monument sa EDSA hindi upang magprtesta, bagkus, makilahok sa walkathon ng Knowledge Channel. Sa pangunguna ni Vice President Noli De Castro at Oscar Lopez pinuno ng Lopez Group of Companies...
Lopezlink-Aug2004 August 2004 Ening Lopez : Muhon ng Corporate Social Responsibility "He profits most who serves best." Sa mga katagang ito marahil nag-uugat ang pundasyon ng lahat ng mga negosyo ng isa sa pinakadakilang Filipino nang siglo-20---si Eugenio "Eñing: Lopez. Sa kabila ng kaniyang kariwasaan sa buhay, minarapat pa niyang isaalang-alang ang pampublikong interes sa halip na magmahal na lamang ng yaman gaya ng kaniyang mga kakontemporanyo.
Lopezlink-Jun2004 June 2004 New road, new hope What used to be a rocky road to the North is now fast becoming a "highway to heaven" to thousands of motorist as they begin to notice the changes on road quality as the Manila North Tollways Corporation (MNTC) shifts to high gear its rehabilitation efforts.

Mailing List

Please enter your email address to join our mailing list and receive our corporate updates.

CONTACT US

Lopez Holdings Corporation 
16/F North Tower, Rockwell Business Center Sheridan, Sheridan St. corner United St., 1550 Bgy. Highway Hills, Mandaluyong City, Philippines

  • Trunkline: (632) 8878 0000
  • Fax: (632) 8878 0000 ext 2009