Lopez Holdings

 

Isang pagpapaliwanag sa MWSS-MAYNILAD Compromise AgreementSa privatization ng water service sa Metro Manila, dapat bayaran ng Maynilad ang Concession Fees sa MWSS, upang mabayaran ng MWSS ang mga utang nito. Ang utang ng MWSS na pinababayaran sa concessionaires simula 1997 ay:


Concessionaire      Service Area          Utang na Pinababayaran      Porsyento ng Utang ng MWSS
1. Maynilad       60% ng connections        US0 milyon                                    90%
2. Manila Water 40% ng connections        80 milyon                                       10%

Sa pagbagsak ng halaga ng piso sa dolyar mula P26 hanggang mahigit P50 bawa't dolyar, ang obligasyong iniatang sa Maynilad na US0 milyon ay dumoble at naging P40 biliyon mula P20 bilyon. Mahigit US0 milyon na rin ang nabayaran dito ng Maynilad bago ito tumigil sa pagbabayad noong 2001.

Sa kasalukuyan, para mabayaran ang natitirang pagkakautang or Concession loans nito, kailangan ng MWSS ng P2.3 bilyon taon-taon. Sa ilalim ng Compromise Agreement, mababayaran na ng Maynilad ang Concession Fees, di tulad ng nakaraang tatlong taon.

2. PAGPROTEKTA SA US0-MILYONG Performance Bond

Bilang seguridad kung hindi makabayad ng Concession Fees ang Maynilad (tulad ng nangyari noong 2001), mayroong Performance Bond na may halagang US0 milyon para sa MWSS.

Sa loob ng tatlong taon, sinikap itong kolektahin ng MWSS subali't prinotektahan ng korte ang Performance Bond sa pagpapatunay ng Maynilad na may pagkukulang ang MWSS sa mga gampanin nito para sa Maynilad. Ang huli ngang aksiyon ng Maynilad ay ang pag-file ng rehabilitation plan sa husgado noong Nobyembre 2003. Sinuportahan ng korte ang petition ng Maynilad na huwag galawin ang Performance Bond habang dinidinig pa ang rehabilitation petition.

Sa ilalim ng Compromise Agreement, makukuha kaagad ng MWSS ang US milyon o P2.8 bilyon mula sa Performance Bond.

3. May iba pa bang paraan para sa gobyerno? Bakit di na lang kinuha ang buong Performance Bond?

Kung kukunin ng MWSS ang buong Performance Bond, hindi ito sapat para sa Concession Fees na hindi binayaran ng Maynilad. Mapipilitan ang MWSS na sagutin ang anumang kakulangan at malilipat muli sa gobyerno ang pagbabayad ng P2.3 bilyon taon-taon para ma-service ang Concession loans.

Bukod dito, sa ilalim ng Concession Agreement, mapipilitan ang MWSS na bayaran ang Maynilad ng Early Termination Amount o ETA. Ayon sa MWSS, maaaring umabot sa P4.5 bilyon ang halagang ito, samantalang ayon sa Maynilad, ang ETA ay maaaring umabot ng hanggang P10 bilyon. Isang masalimuot na isyu ang ETA at ang paglilinaw nito ay maaaring umabot ng taon. Suma-total ay mababalewala din kung makukuha ng MWSS ang Performance Bond sapagka't kung ibabawas dito ang anumang halaga ng ETA, halos wala ng neto ang gobyerno.

Karagdagang disadvantages o costs ng termination:

  • Pagbaba ng serbisyo sa tubig sapagka't hindi maka-operate ng normal ang serbisyo kung walang sapat na pondo sa pang-araw-araw na pagpapatakbo nito
  • May gastos sa pag-takeover ng operations
  • Hindi maganda ang mangyayari sa mga employado sa pagsasara ng Maynilad
  • Hindi maganda ang mangyayari sa Financial Markets sa pagkawala ng hanggang 50% ng pautang ng mga bangko sa Maynilad at pag-write-off ng MWSS ng ilang Concession Fees due
  • Pagkawala ng private investors sa malalaking infrastructure projects dahil sa pagkabigo ng Privatization Policy ng gobyerno

4. Ang SIMULA ng MAHABANG LABANANG LEGAL

Hindi nagbayad ng Concession Fee ang Maynilad simula Marso 2001. Umabot na ng P7 bilyon ang Concession Fee na utang ng Maynilad noong Disyembre 2003. Noong Nobyembre 2003, sinabi ng Arbitration Panel na walang basehan--”ang Maynilad man o ang MWSS--”para itigil or tapusin ang concession agreement at dapat sikapin ng dalawang partido (MWSS at Maynilad) na pag-usapan at solusyonan sa labas ng hukuman ang kanilang mga problema at hinanakit sa isa't isa (extrajudial solution/out-of-court settlement).

5. Ano ang Compromise Agreement o Amendment No. 2?

Ang Compromise Agreement na nakapaloob sa Amendment No. 2 na inaprubahan ng MWSS at DOF noong Marso 17 ay isinumite sa korte upang palitan ang original rehabilitation plan ng Maynilad na iniharap noong Nobyembre 2003. Ang original rehab plan ng Maynilad ay pinapa-restructure ang Concession Fees at lahat ng pagkakautang sa loob ng siyam na taon. Napakabigat nito para sa MWSS at sa gobyerno.

Sa kabilang dako, may dalawang bahagi ang Compromise Agreement sa pagitan ng MWSS at Maynilad. Ang unang bahagi ay ang Quasi-Reorganization kung saan isa-sakripisyo ng sponsors (Benpres at Ondeo) ang kanilang original investment sa Maynilad na umabot sa US4 milyon at ico-convert sa equity o shares ang ilang pagkakautang ng Maynilad. Ang ikalawa'y ang pagdraw-down o pagkuha ng US milyon mula sa Performance Bond at ang restructuring ng lahat ng natitirang pagkakautang ng Maynilad sa loob ng 7-8 taon.

Dahil sa pagsakripisyo ng investment ng Benpres at Ondeo ay mawawala ang deficit or naipong pagkalugi ng Maynilad dahil sa malaking pagbaba ng halaga ng piso sa dolyar. Dahil sa pagconvert ng ilang pagkakautang sa shares of stock o equity, bababa ang halaga ng pagkakautang ng Maynilad at hindi kakailanganin ng malaking pagtaas ng tariff rates para mapunan ang mga natitirang mga utang. Mas malakas pa ang pinansiyal na katayuan ng Maynilad dahil dito.

                                                   Matrix 1
BAGO ang Compromise                                                   PAGKATAPOS ng Compromise

Debt (Utang) P18.316 B                                                Debt (Utang) P9.983 B

(+)Equity (Investment/Shares) 5.251 B ]                        --> Equity/Deficit nag-cancel out 0

(+)Shareholder Advances (Abono) 0.757 B }--                New Equity (Utang na naging Shares) 8.333 B

(-)Deficit (Naipong pagkalugi) (6.008 B)]


MGA KABUTIHANG NAGAWA NG MAYNILAD:

Nabayarang Concession Fees: US0 million

Proyektong napatupad: P4.3 Billion

Bagong koneksiyon ng tubig: 194,098 (kasama ang BayanTubig)

BayanTubig: 74,266 (38% of mga bagong koneksiyon)

Bahagi ng populasyong nabigyan ng serbisyo sa tubig: 85% mula 65% noong 1997

4. Bakit parang minadali ang Compromise Agreement?

Kung iisiping maigi, walang pagmamadali sa Compromise Agreement. Tatlong taon na ang alitan ng dalawang panig. Ang Quezon City Regional Trial Court na dumidinig ng rehabilitation petition ng Maynilad ang nagtakda ng mag-sumite ang MWSS at Maynilad ng anumang pamalit sa original rehab plan bago mag-Marso 22. Kung hindi nagkasundo ang dalawang panig, ang Maynilad rehab proposal lamang ang tatanggapin ng korte.

5. May bailout ba sa Benpres?

Kung susundin ang original rehab plan ng Maynilad, ma-pro-protektahan ng shareholders nito ang kanilang US4 milyong investment sa Maynilad noong sinimulan ang kumpanya. Sa ilalim ng Compromise Agreement, pumayag ang Benpres at Ondeo na isakripisyo ang original investment nila na US4 milyon at ilang advances para malinis o mawala ng naipong pagkalugi (accumulated losses) ng Maynilad dahil sa pagbagsak ng halaga ng piso sa dolyar. Dahil dito, sinabi ng MWSS na hindi na kakailanganin pa ang US milyon na matitira sa Performance Bond matapos kunin ang US milyon na bahagi ng Compromise Agreement (refer to #5 above).

Bukod dito, binigyan nila ng bagong 4% na pag-aari ang mga empleyado sa bagong Maynilad. Hindi ito bailout sapagka't tiyak na lugi na nga ang sponsors at wala silang ni isang kusing na matatanggap para sa kanilang original na investment sa Maynilad. Wala ring anumang halaga silang matatanggap mula sa MWSS o gobyerno.

Mailing List

Please enter your email address to join our mailing list and receive our corporate updates.

CONTACT US

Lopez Holdings Corporation 
16/F North Tower, Rockwell Business Center Sheridan, Sheridan St. corner United St., 1550 Bgy. Highway Hills, Mandaluyong City, Philippines

  • Trunkline: (632) 8878 0000
  • Fax: (632) 8878 0000 ext 2009
You are here: Home 2004 Isang pagpapaliwanag sa MWSS-MAYNILAD Compromise Agreement